ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Από Υπηρεσία Δόμησης)

Παρέχεται κάθε είδους υπηρεσία που σχετίζεται με τις κατά τόπους Πολεοδομίες. Ορισμένες από αυτές αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

  • Βεβαίωση Κυρίας Χρήσης,
  • Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας,
  • Χρήση Γης,
  • Βεβαίωση ακινήτου προ '55,
  • Θεώρηση Οικοδομικής Άδειας για ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ,
  • Αντίγραφα Σχεδίων και Στελέχους από το αρχείο των Οικοδομικών Αδειών

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Οικοδομής για κάθε είδους κτίριο (Επαγγελματικά Κτίρια, Κτίρια Κατοικιών), όπως επίσης και Άδειες για παλαιά κτίρια:

  • Αλλαγές Χρήσης,
  • Αναθεωρήσεις Οικοδομικών Αδειών,
  • Άδειες Διαρρυθμίσεων,
  • Ενημέρωση Φακέλου Οικοδομικής Αδείας.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη νομιμότητα των κτιρίων που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε.

Πραγματοποιούμε αυτοψίες σε κτίρια και σας ενημερώνουμε σε ότι αφορά τη Νομιμότητα του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του.

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα θέματα που σας απασχολούν.